Cận cảnh hàng tuyển của đại gia Trung Quốc, quá xinh và ngon