Some cùng bạn thân của người yêu

Đang đợi người yêu về quện thì cô gái bất ngờ khi thấy anh ấy dẫn theo một người bạn vào phòng, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?